Đóng Kiện Gỗ Thông Chuẩn Quốc tế, Nguyên Liệu Nhập Khẩu, Kích Thước Theo Yêu Cầu

Đóng kiện gỗ thông theo chuẩn quốc tế, nguyên liệu nhập khẩu, kích thước cung cấp theo yêu cầu, đạt các tiêu chuẩn và có các giấy chứng nhận của quốc tế như ISPM 15, PEFC.... Phù hợp cho các mặt hàng máy móc, thiết bị công nghiệp xuất khẩu.