Nhãn và thiết bị cảnh báo Tiltwatch giúp phát hiện nghiêng trong vận chuyển kiện hàng

Nhãn và thiết bị cảnh báo Tiltwatch giúp phát hiện nghiêng trong vận chuyển kiện hàng, thành phần là miếng nhựa và thiết bị chuyển đỏ, giúp công tác vận chuyển được an toàn và hiệu quả hơn