Thiết bị theo dõi nhiệt độ Delta Trak dùng để ghi lại nhiệt độ trong container khi vận chuyển

Thiết bị theo dõi nhiệt độ Delta Trak dùng để ghi lại nhiệt độ trong container khi vận chuyển, hoạt động bằng cơ học và xuất dữ liệu ra file giấy nên có ưu điểm không sợ bị mất dữ liệu như những sản phẩm chạy bằng phần mềm khác