Nhãn Phát Hiện Nghiêng Tiltwatch

Liên hệ

Có những sản phẩm yêu cầu khắt khe trong bảo quản cũng như vận chuyển, một số sản phẩm yêu cầu không được va đập mạnh, chống sốc, một số khác lại có yêu cầu phải luôn giữ trong trạng thái thẳng đứng, chính vì vậy phải có nhãn báo hiệu khi sản phẩm có dấu hiệu nghiêng.