Nhiệt Kế Thực Phẩm TP188 – Nhiệt Kế Đo Nhiệt Độ Tâm Trái Cây

Liên hệ

Nhiệt kế điện tử TP188 đo nhiệt độ cho thực phẩm, trái cây,.. Với độ chính xác cao. Đặc biệt, cơ chế khóa nhiệt độ, lưu lại sau khi đo để tránh thay đổi. Phạm vi đo từ -50°C đến +300°C.