Dây đai ràng hàng composite an toàn và tiện lợi thay thế đai thép hiệu quả

Dây đai ràng hàng composite dùng để buột hàng, thay thế dây đai thép. An toàn và tiện dụng hơn khi sử dụng. Ngoài ra có thể dùng để chằng buột hàng hóa trong container