Giải pháp hút ẩm, túi hút khí giúp bảo quản sản phẩm không bị ẩm mốc, và ôi thiu bởi các vi khuẩn hiếu khí nhằm kéo dài tuổi thọ của sản phẩm

Các giải pháp hút ẩm, hút khí của Sancopack giúp bảo quản sản phẩm không bị ẩm mốc, hoặc các vi khuẩn hiếu khí nhằm kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, ... giải pháp bảo quản hàng hóa toàn diện cho các doanh nghiệp