Thiết Bị Theo Dõi Nhiệt Độ Data Logger TempU

Liên hệ

Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ data logger TempU USB 10, 30, 60, 90 Ngày dùng một lần cho vận chuyển lạnh, xuất file báo cáo nhiệt độ dưới dạng PDF. Thiết bị rất dễ vận hành, với 1 nút bấm, nhấn nút để bắt đầu hoặc dừng ghi dữ liệu.