Đóng Gói Bằng Màng Co Nhiệt

Liên hệ

Đóng gói bằng màng co nhiệt cho các kiện hàng quá khổ quá tải là giải pháp vừa tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp so với phương pháp đóng kiện gỗ hút chân không thông thường