Màng Chống Rỉ Sét Intercept

Liên hệ

Công nghệ Intercept được sử dụng trong sản phẩm màng chống rỉ Intercept là một công nghệ mang tính cách mạng khi biến nhựa thành các vật liệu có khả năng cung cấp sự ổn định dài hạn, không ô nhiễm, không độc hại để bảo vệ chống ăn mòn, chống rỉ sét. Chúng cũng có thể bảo vệ chống tĩnh điện và kiềm chế sự tăng trưởng của các loại nấm mốc, bảo vệ hàng hóa của bạn khỏi rỉ sét.