Nhiệt Kế Tự Ghi Coollogger

Liên hệ

Mặc dù nhiệt kế tự ghi Coollogger được thiết kế để ghi nhận nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển hàng nhạy cảm với nhiệt độ, nhưng chúng tôi còn cải tiến để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên khác nhau tham gia chuỗi cung ứng hàng lạnh từ kho hàng lạnh, đến chuỗi nhà hàng và người tiêu dùng….