Miếng Dán Cảnh Báo Nhiệt Độ Thay Đổi 60 ℃

Liên hệ

Miếng dán Cảnh Báo nhiệt độ (BCW1-60) thay đổi màu loại màn hình phản chiếu dòng BCW có chức năng hiển thị nhiệt độ thay đổi màu độc đáo, hiển thị phản chiếu và ghi nhiệt độ.