Nhãn Cảnh Báo Nhiệt Độ Thấp (Coldmark)

Liên hệ

Nhãn cảnh báo nhiệt độ thấp (Coldmark) nhập khẩu của Mỹ. Nhãn được sử dụng rộng rãi trong lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. Lợi ích cảnh báo nhiệt độ nhanh chóng đơn giản.