Nhãn Chống Nghiêng (Tip N Tell)

Liên hệ

‘Nhãn dán chống nghiêng (Tip N Tell)’ là biện pháp tốt nhất để đảm bảo hàng hóa luôn có thể được giữ ở vị trí thẳng đứng trong quá trình vận chuyển. Mặt trái và mặt phải có thể nghiêng 45 °. ‘Nhãn dán chống nghiêng’ được gọi là ‘Người bạn của Vận tải’ nhãn có thể được đảm bảo chính xác 100%.

Danh mục: