Dây Chằng Hàng Có Tăng Đơ

Liên hệ

Một lợi thế của dây chằng hàng có tăng đơ là có thể tái sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay hầu hết các nhà sản xuất dây chằng hàng có tăng đơ đều sản xuất loại dây có chiều dài cố định như 5m, 10m, hoặc 15m vì vậy khi sử dụng rất phí phạm khi gặp những kiện hàng nhỏ hoặc không đủ độ dài khi gặp những kiện hàng lớn. Sancopack đã cho ra đời một thế hệ mới của dây chằng hàng có tăng đơ nhưng chiều dài có thể thay đổi tùy thích theo nhu cầu sử dụng