Dây Hút Ẩm Trong Container Humi Dryer Plus

Liên hệ

Dây hút ẩm trong container Humi Dryer Plus có khả năng hút ẩm cao từ 250 – 285% giúp bảo quản sản phẩm trong thời gian vận chuyển dài ngày trên biển qua nhiều môi trường khác nhau.

Danh mục: