Hạt Hút Ẩm Silica Gel Màu Xanh

Liên hệ

Hạt hút ẩm Silica Gel màu xanh có chứa chất chỉ thị màu cảnh báo người sử dụng phải thay thế hạt hút ẩm khác khi hạt đã bảo hòa. Vì chất hút ẩm này chứa coban chloride, nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng khi hút ẩm.

Danh mục: