Hạt Hút Ẩm Silicagel

Liên hệ

Hạt hút ẩm silicagel giữ cho hàng hoá được chống ẩm tốt nhất như: gỗ, quần áo may mặc, giày da, điện tử, mây tre lá, balo, túi xách, dụng cụ y tế, thực phẩm…