Gói Bột Hút Ẩm Powder Desiccant CaCl2

Liên hệ

Gói hút ẩm dạng bột Powder Desiccant thành phần chính là CaCl2 có khả năng hấp thụ độ ẩm cao lên đến 200% trọng lượng của nó (RH290%), hiệu quả duy trì đến 60 ngày.