Gói Bột Hút Ẩm Powder Desiccant CaCl2 – Gói Bột Hút Ẩm Công Nghiệp

Liên hệ

Gói bột hút ẩm công nghiệp Powder Desiccant thành phần chính là CaCl2 có khả năng hấp thụ độ ẩm cao lên đến 200% – 300% trọng lượng của nó (RH290%), hiệu quả duy trì đến 60 ngày.

Danh mục: