Gói Hút Ẩm Đất Sét Hoạt Tính Clay SP®

Liên hệ

Đất sét hoạt tính Clay là giải pháp hút ẩm thân thiện môi trường và tiết kiệm chi phí. Không gây ôi nhiễm, vô hại, an toàn, hoạt tính hút và hấp thụ độ ẩm nhanh chóng, có thể hút ở trạng thái tĩnh và loại bỏ mùi, ngăn ngừa nấm mốc đặc biệt bên trong container nhanh chóng.

Danh mục: