Màng Nhựa VCI 3D Bọc Lót Thùng Carton Ngăn Hơi Ẩm, Chống Rỉ Sét Rust-X

Liên hệ

Các lớp sóng của thùng carton chứa nhiều hơi ẩm. Màng nhựa VCI 3D bọc lót thùng Rust-X được dùng để bảo vệ linh kiện bằng thép khỏi bị tác động của hơi ẩm (nguy cơ gây rỉ sét, ăn mòn).