Natacoat Bảo Quản Chống Nấm Mốc Cho Hoa Quả, Trái Cây

Liên hệ

Natacoat sản phẩm ứng dụng chất natamycin ức chế và chống nấm mốc tự nhiên cho hoa quả, chất chống nấm này hoàn toàn an toàn với con người.