Thanh Hút Ethylene KIF Filter Tubes

Liên hệ

Thanh hút Ethylene giúp bảo quản sản phẩm tươi sống bằng cách lọc không khí và loại bỏ khí ethylene, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) và các bào tử.