Thùng Bảo Quản Vacxin

Liên hệ

Thùng bảo quản vacxin hiệu năng giữ nhiệt mạnh mẽ từ -25ºC đến +25ºC ổn định trong 155 giờ, dung tích đa dạng, tích hợp thiết bị theo dõi nhiệt độ thời gian thực.