Chỉ Báo Tác Động (Chỉ Báo Va Chạm) (Protect-A-Pak)

Liên hệ

Chỉ báo tác động Protect-A-Pak là một trong những chỉ báo tác động giá rẻ, sử dụng một lần phổ biến nhất trên thế giới. Protect-A-Pak giúp tăng cường trách nhiệm giải trình giữa những người xử lý trong toàn bộ chuỗi vận tải. Có thể được gắn vào bề mặt thông qua keo tự dính hoặc gắn phẳng với mặt bích lắp. Giúp xác nhận hiệu quả của bao bì. Khi được sử dụng với nhãn cảnh báo, Protect-A-Pak làm giảm tỷ lệ thiệt hại bằng cách nâng cao nhận thức rằng gói hàng đang được giám sát.

Danh mục: