Túi Hút Khí Ethylene SUPER FRESH

Liên hệ

Túi hút khí Ethylene SUPER FRESH là công nghệ đột phá giúp bảo quản hoa, quả tươi lâu hơn trong vận chuyển, bằng cách hạn chế tỷ lệ khí ethylene trong môi trường bảo quản và vận chuyển.